top of page
IMG-20180218-WA0052.jpg

הלוחש במכוניות
המרעיד פנסים בקידה והודיות
ומשפיל את גובהם הקשה בהתנשאם
בשעת חושך מושלם
בעיצומן של הדרכים הבינעירוניות
העובר בעשבים הירוקים והשוטים
המתאוה מתוך יונים
שמנות והומיות

פתח לנו שער
כי-פנה יום

חביבה פדיה לוגו.png
M אי

אלינור נוסעת אל איים בים הדרומי עם מענק מחקר לעבודה גנטית־אנתרופולוגית. הרחק מהריסות חייה, אחרי מות אמהּ היא מהופנטת אל חיות, מיתוסים, שבטיוּת וכוהנות גדולות. המסע הקיצוני אל תוך המקום הזר מתברר כמסע אל תוך עצמה ואל תוך חייה. היא מפרקת ובונה מחדש את המשפחה שעזבה ואת הגנאלוגיה שלה, המוכחשת. כצפוי או שלא כצפוי, הופך המסע גם למראה המשקפת את תמונת הישראליוּת שלה, אך בעיקר חושפת את שכבות התודעה שבין ציוויליזציה נשית לזו הגברית, בין אֵם ומאהבת לבין גבר ובן, מאבק שהשיח על המערב והמזרח הוא רק הערת שוליים בו

Small Strokes

פרופ׳ חביבה פדיה | אצילות, רציפות וזרימה

פרופ׳ חביבה פדיה | אצילות, רציפות וזרימה