top of page

מדיה

פרופ׳ חביבה פדיה | אצילות, רציפות וזרימה

פרופ׳ חביבה פדיה | אצילות, רציפות וזרימה
פרופ׳ חביבה פדיה | אצילות, רציפות וזרימה

פרופ׳ חביבה פדיה | אצילות, רציפות וזרימה

10:19
צפייה בסרטון
זוהר מתנאל, לימוד עם חביבה פדיה לכבוד פורים

זוהר מתנאל, לימוד עם חביבה פדיה לכבוד פורים

01:26:14
צפייה בסרטון
שיעור במלואות 30 להסתלקותו של רבי אליהו עובדיה זצ''ל , אביה של חביבה

שיעור במלואות 30 להסתלקותו של רבי אליהו עובדיה זצ''ל , אביה של חביבה

01:20:57
צפייה בסרטון
פרשת צו, שבת הגדול , בצל הקורונה, שיעור עם חביבה פדיה

פרשת צו, שבת הגדול , בצל הקורונה, שיעור עם חביבה פדיה

10:12
צפייה בסרטון
bottom of page