מוצא הנפש

מוצא הנפש

נהר הזהב העז

 

נהר הזהב העז נרעד ונחפז

בלוע עב שחור במרחב עלטה מתפשטת נתפס פס הזהב

מפרפר האור היקר

נפרם קוו המופז

של היצור הנרקם

 

 

הוצאה: עם-עובד

תאריך הוצאה: תשס"ב/2002

מס׳ עמודים: 43

לרכישת הספר